Krishna , 27

Banswara

Yatri , 27

Baroda

Ankita Patalia , 29

Jamnagar

ayushi , 32

delhi

deval , 36

Ahmedabad

sejal ghanshyambhsi patadia , 38

Baroda

Abhilasha Verma , 29

Bhopal

Ami Dhakan , 27

Mumbai

Jateen , 35

Raipur(C.G)

parth , 28

VallabhVidhyanagar

Hiren , 30

Gandhinagar

Manoj , 40

Nadiad

Dwarkesh soni , 24

Anand

Rajpura Ravi Sharadbhai , 25

Junagadh

Virendra Soni , 38

Baroda

Parth , 29

Baroda

© 2019 Soni Samaj. All Rights Reserved
We Accept